Numeri 6,22-27
22Toen sprak JHWH tot Mozes:
23Spreek tot Aäron en tot zijn zonen:
Zo zullen jullie de Israëlieten1 zegenen,
zeg tot hen:
24‘JHWH2 zegene34 je
en beware je;
25JHWH doe zijn aangezicht over je schijnen
en zij je genadig (goedgunstig)5 ;
26JHWH verheffe zijn aangezicht over je
en geve je vrede.’
27Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen6
en dan zal ík hen7 zegenen.


(vert. Eep Talstra)
Noten
1Bene Jisra’el. Hier moeten we een standaard voor neerzetten. Zonen (Buber) kan niet meer, is onnodig-exclusief. Kinderen (SV) geeft echt misverstanden, wordt als letterlijke kinderen opgevat. Blijft over Israëlieten.
2Inspringen: je zou in vs. 23 al drie keer kunnen inspringen maar dat wordt niet mooi en de website staat dat niet toe, de tekst raakt uit beeld. Om de zegenwoorden zelf toch te accentueren zou ik hier aanhalingstekens willen gebruiken, bij uitzondering.
3Vertaal je in 24-26 een jussief / aanvoegende wijs, of een impf. / futurum? Ik kies voor het eerste, met Buber, en omdat minstens één geapocopeerde vorm dat laat zien.
4Woordvolgorde: Buber houdt de volgorde met werkwoord voorop aan, maar ik meen dat hooguit de eerste zegenbede dat kan hebben, ‘Zegene jou JHWH, en beware hij jou’. Bij de andere verzen wordt dat archaïsch. Ook ‘moge zegenen’ is te overwegen, maar dat klinkt me te vrijblijvend.
5Chanan — genade/genadig is mooi, maar ook goedgunstig (Buber: günstig) is te overwegen.
6Het ‘sim’ in vs. 26-27 kan ik niet met gelijke stam vertalen, lijkt me niet erg.
7Het ‘hen’ in vs. 27 is dubbelzinnig, kan zowel op alle Isr. als alleen op de zonen van Aäron slaan; dat laatste is niet waarschijnlijk maar kan wel, en wordt ook wel zo uitgelegd. Ik geloof niet dat je de dubbelzinnigheid er makkelijk uithaalt, en dat moet misschien ook niet. Het ík met accent rechtvaardig ik door het wa‘ani.

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij Nieuwjaarsdag ( 1 januari 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 De zegen van Aäron, Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 Zegen van Aäron, Num. 6,22-27 De zegen van Aäron, Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27