Jesaja 29,18-24
18Op die dag zullen doven te boek gestelde woorden kunnen horen
en, weg uit donker en duisternis,1 zullen de ogen van blinden zien.
19Ootmoedigen vinden in JHWH meer en meer vreugde
de behoeftigsten onder de mensen juichen om de Heilige van Israël
20want het is uit met de tyran, het is gedaan met de spotter
weggemaaid zijn allen die tuk zijn op ongeluk2
21die mensen door een woordje tot zonde brengen
die de pleiter in de poort beentje lichten
en die de rechtvaardige in chaos wegduwen.
22'Daarom', zo zegt JHWH tegen het Huis Jakob
– hij die Abraham heeft vrijgekocht:
'voortaan hoeft Jakob niet meer beschaamd te staan
voortaan zal zijn gezicht niet meer verbleken
23want wanneer hij, met zijn kinderen, ziet
wat ik met mijn handen doe in zijn midden
zullen ze mijn Naam heiligen
zullen ze heiligen de Heilige van Jakob
en voor de God van Israël huiveren.
24Verdoolde geesten zullen weet hebben van begrip
en grommers3 zullen inzicht leren’.
Noten
1Vgl. Jes. 59,9 v. en Ex. 10,22
2Naardense Bijbel.
3Grommen. Van de zeldzame stam רָגַן. In Jes. 59,11 הָמָה voor het brommen van beren.

Print deze tekst | vertaling door kad | bij 5e van de herfst (17 oktober 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 29,18-24 , Jes. 29,18-24 , Jes. 29,18-24 , Jes. 29,18-24