Marcus 7,31-37 effatha
messiaanse tekenen (Jesaia 35: 5 vv) — in het "buitenland" van de Tien Steden
verschil tussen ta wta in vs 33 en ai akouai in vs 34 beiden meervoud, maar in 34 enkelvoudig vertaald: gehoor, om verschil aan te duiden
Markus 7 : 31 — 37
31Opnieuw ging hij weg uit het gebied van Tyrus.
Hij kwam door Sidon naar de zee van Galilea,
middenin het gebied van Decapolis.
32Toen brachten zij hem een dove
die moeizaam sprak.
Zij deden een beroep op hem
om hem de hand op te leggen.
33Hij nam hem apart,
weg van de menigte,
alleen,
stak zijn vingers in zijn oren
spoog
en raakte zijn tong aan.
34Opkijkend naar de hemel zuchtte hij
en zei hem: “Effatha”
dat is: wordt geopend.
35Gelijk werd zijn gehoor geopend
en werd de band van zijn tong los
en hij sprak correct.
36Hij droeg hen op het niemand te zeggen,
maar hoe meer hij het hen opdroeg
des te meer verkondigden zij.
37Zij waren buitengewoon buiten zichzelf.
Zij zeiden:
“Hij heeft alles goed gemaakt:
hij laat en de doven horen
en de stommen spreken”Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij 9e zondag van de zomer (16 augustus 2009)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mar. 7,31-37 Effatha!, Mar. 7,31-37 zelfs de doven doet hij horen, Mar. 7,31-37 Open gaan, Mar. 7,31-37 Open de dove oren, Mar. 7,31-37