Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442 Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Romeinen 14,1-23
Romeinen 14, 1-23

1Aanvaard degene die zwak in het geloof is,
zonder meningen te kritiseren.
2De één gelooft alles te mogen eten,
maar de zwakke (in geloof) eet (alleen) plantaardig.
3Wie (alles) eet moet niet neerkijken op degene die niet (alles) eet.
Maar wie niet (alles) eet moet degene die dat wel doet niet oordelen,
want God heeft hem aanvaard.
4Wie ben je wel dat je oordeelt over de slaaf van iemand anders?
Of hij staat of valt gaat zijn eigen heer aan.
Hij zal staande gehouden worden, want de heer heeft het vermogen
hem te doen staan.
5De één vindt de ene dag belangrijker dan de andere,
voor de ander zijn ze alle gelijk.
Laat ieder van zijn eigen opvatting overtuigd zijn.
6Wie hecht aan een bepaalde dag,
laat hij daaraan hechten voor de Heer.
Wie eet, eet voor de Heer,
want hij zegt God dank.
Ook wie niet eet: het is voor de Heer dat hij niet eet.
Ook hij zegt God dank.
7Immers, niemand van ons leeft voor zichzelf,
en niemand sterft voor zichzelf.
8Wanneer wij leven, leven wij voor de Heer,
wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Of wij nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.
9Want hiervoor is Christus gestorven en levend geworden
om heer te zijn over doden en levenden.
10Gij, wat oordeelt gij uw broeder?
En gij, wat kijkt gij op uw broeder neer?
Allen zullen wij toch gesteld worden voor de rechterstoel van God!
11Want er staat geschreven: Ik leef, zegt de Heer.
Voor mij zal buigen elke knie en elke tong zal God prijzen.
12Ieder van ons zal zich toch zelf voor God verantwoorden!
13Laten wij elkaar niet langer oordelen,
maar let er liever op je broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
14Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus
dat niets onrein is van zichzelf,
maar voor degene die denkt dat iets onrein is,
voor hém is het onrein.
15Indien uw broeder vanwege voedsel verdriet heeft,
wandelt u niet meer in liefde.
Richt niet hem door uw eten te gronde
voor wie Christus gestorven is.
16Laat het goede van u niet tot laster worden.
17Het koningschap van God bestaat toch niet uit eten of drinken,
maar uit gerechtigheid en vrede en vreugde
in de Heilige Geest!
18Immers, wie daarin Christus dient
is welgevallig voor God
en geëerd bij mensen.
19Laten wij dus najagen wat de vrede dient
en datgene wat tot opbouw is voor elkaar.
20Maak niet vanwege eten het werk van God kapot.
Alles is wel rein,
maar dat is een kwaad voor een mens wiens eten aanstoot geeft.
21Het is goed geen vlees te eten
of wijn te drinken,
noch iets waaraan uw broeder aanstoot neemt.
22Gij, houd het geloof dat gij hebt voor u zelf
voor het aangezicht van God.
Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt
in wat hij goedkeurt.
23Wie er een punt van maakt wanneer hij eet
die is veroordeeld, want dat is niet uit geloof.
Alles wat niet uit geloof is mist doel.

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e zondag van de zomer (19 juli 2009)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, een aantrekkelijke vertaling om voor te lezen van harrypals
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: Harry, dank voor je

Andere vertalingen: Rom. 14,5-12