Jesaja 52,1-6
1Word wakker, word wakker
bekleed je met je kracht, Sion,
bekleed je met het kleed van je schoonheid,
Jeruzalem, heilige stad;
want geen onbesnedene1 of onreine zal meer in je komen.
2Schud het stof van je af,
sta op gevangene2 Jeruzalem
open de ketenen om je hals
gevangen dochter Sion.
3Voorwaar, zo zegt JHWH:
voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld3 zul je gelost worden.
4Voorwaar, zo zegt de heer JHWH:
naar Egypte is mijn volk in het begin4 afgedaald
om daar als vreemdeling te verblijven,
op het einde heeft Assur het onderdrukt.
5En nu, wat is me dit hier? – godsspraak van JHWH:
voor niets is mijn volk gegrepen,
zijn overheersers maken kabaal – godsspraak van JHWH
en voortdurend, de hele dag, wordt mijn naam bespot.
6Daarom zal mijn volk mijn naam kennen,
daarom, op die dag [weten]
dat ik het ben die spreekt:
Hier ben ik!
Noten
1Lett.: voorhuid
2Met één letter tekstemendatie sjevi — sjeviah (zie tweede vershelft); zo ook Buber
3Lett.: zilver
4Begin / einde staan in dit vers tegen-over elkaar, dat moet uitkomen ev. ten koste van een fraaiere vertaling

Print deze tekst | vertaling door joepdubbink | bij 4e van de zomer (11 juli 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 52,1-6 Wordt wakker!, Jes. 52,1-6 , Jes. 52,1-6