Genesis 11,27-32 De verwekkingen van Terach
27Dit zijn de verwekkingen van Terach:
Terach verwekte Abram, Nachor en Haran.
Haran verwekte Lot.
28Haran stierf eerder dan zijn vader Terach in zijn geboorteland,
in Ur der Chaldeeën.
29Abram en Nahor trouwden.
De naam van Abrams vrouw was Sarai
en de naam van Nahors vrouw was Milka,
een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska.
30Sarai bleef onvruchtbaar, zij had geen kinderen.
31Toen nam Terach Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijn kleinzoon,
en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram,
zij trokken met hen mee uit Ur der Chaldeeën
om te naar het land Kanaän te gaan.
Zij kwamen tot aan Haran,
en bleven daar wonen.
32De levensdagen van Terach waren tweehonderd en vijf jaar,
en Terach stierf in Haran.

Print deze tekst | vertaling door pvmidden | bij Eerste zondag van de herfst (24 september 2006)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Gen. 11,27-32