Deuteronomium 18,15-20
15Een profeet uit jullie midden,
uit jullie broeders, zoals ik,
zal JHWH je God voor jou doen opstaan,
naar hem zullen jullie horen;
16zoals je gevraagd had van JHWH je God op de Horeb
op de dag van de samenkomst, toen je zei:
Ik wil niet doorgaan met horen
naar de stem van JHWH mijn God
en dit grote vuur wil ik niet meer zien,
om niet te sterven!’

17Toen zei JHWH tot mij:
het is goed wat zij gesproken hebben.
18Een profeet doe ik opstaan voor hen
uit het midden van hun broeders, zoals jij:
mijn woorden leg ik in zijn mond,
hij spreekt tot hen al wat ik gebied.
19Het zal zo zijn:
wie geen gehoor geeft aan mijn woorden,
die hij spreekt in mijn naam,
ikzelf zal hem ter verantwoording1 roepen.
20De profeet echter die zich aanmatigt2
een woord te spreken in mijn naam,
dat ik hem niet geboden had te spreken,
of dat hij spreekt in naam van andere goden,
die profeet zal sterven.
Noten
1ter verantwoording: lett. ‘ik zal het van hem (terug)vragen/eisen
2geagiteerd spreken: lett. kokend, ziedend, St. hoogmoedig, Ouss. onbekookt

Print deze tekst | vertaling door joepdubbink | bij 4e na Epifanie (31 januari 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Deut. 18,15-20 , Deut. 18,15-20 , Deut. 18,15-20