Numeri 6,22-27
22Toen sprak JHWH tot Mozes:
23Spreek tot Aäron en tot zijn zonen:
Zo zullen jullie de Israëlieten zegenen,
zeg tot hen:
24‘JHWH zegene je
en beware je;
25JHWH doe zijn aangezicht over je schijnen
en zij je genadig (goedgunstig);
26JHWH verheffe zijn aangezicht over je
en geve je vrede.’
27Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen
en dan zal ík hen zegenen.

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij Nieuwjaar ( 1 januari 2009)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 De zegen van Aäron, Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 Zegen van Aäron, Num. 6,22-27 De zegen van Aäron, Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27