Titus 2,11-14
11Want verschenen is de genade van God
bevrijdend voor alle mensen,
12om ons op te voeden
de goddeloosheid
en de wereldse begeerten,
af te zweren
en om in dit tijdsgewricht
verstandig, rechtvaardig
en godvruchtig te leven,
13in de verwachting van de zalige hoop
en de verschijning van de glans
van onze grote God
en van onze bevrijder Jezus Christus,
14die zichzelf gegeven heeft ter wille van ons,
om ons vrij te maken van alle bandeloosheid
en voor zich te reinigen een eigen volk,
ijverig in goede werken.

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij Kerstnacht (24 december 2008)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 Zichtbare genade