Matteüs 25,14-30 Het is als een mens die op reis ging...
14Want het is net als
een mens die op reis ging.
Hij riep zijn dienaars
en gaf zijn bezit aan hen over.
15De een gaf hij vijf talent1
de ander twee, de ander één,
elk naar zijn kracht.
Toen ging hij op reis.
Onmiddelijk
16ging hij die de vijf talent ontvangen had daarmee aan het werk
en hij verdiende er vijf bij.
17Op gelijke wijze verdiende die van de twee er twee bij.
18Maar die het éne ontvangen had ging weg,
groef een gat in de aarde
en verborg het geld van zijn heer.
19Na lange tijd
komt de heer van die dienaars
om met hen af te rekenen.
20Die de vijf talent had ontvangen
trad toe
en bracht er vijf talent bij.
Hij zei:
Heer, vijf talent hem je mij gegeven.
Alsjeblieft2 , vijf talenten heb ik er bij verdiend.
21Zijn heer sprak tot hem:
Prima, goede en betrouwbare knecht
over weinig ben je trouw geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom binnen in de vreugde van je heer.
22Toen trad ook die van de twee talent toe.
Hij zei:
Heer, twee talent heb je mij gegeven.
Alsjeblieft, twee talent heb ik er bij verdiend.
23Zijn heer sprak tot hem:
Prima, goede en betrouwbare knecht.
Over weinig ben je trouw geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom binnen in de vreugde van je heer.
24Toen trad ook hij die het ene talent ontvangen had toe.
Hij zei:
Heer, ik weet dat jij een moeilijk mens bent.
Je maait3 waar je niet gezaaid hebt
en je brengt bijeen vanwaar je niet hebt uitgestrooid.
25En omdat ik bang was ben ik weg gegaan
en heb ik je talent in de aarde verborgen.
Alsjeblieft, hier heb je het jouwe (terug).
26Zijn heer antwoordde hem:
Slechte en luie dienaar!
Jij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb
en bijeenbreng vanwaar ik niet heb uitgestrooid.
27Dan had je toch mijn geld naar de bankiers4 kunnen brengen.
Dan had ik bij mijn komst het mijne (tenminste) met rente terug gekregen.
28Ontneem hem dan het talent
en geef het aan hem die de tien talent heeft.
29Want aan al wie heeft zal gegeven worden
en hij zal rijk zijn.
En van wie niets heeft
zal ook wát hij heeft ontnomen worden.
30En gooi die onbruikbare slaaf eruit,
in de buitenste duisternis.
Daar zal het jammeren zijn en het knarsen van de tanden.
Noten
1ik volg hier de NBV, door 'talenten' ondanks het Griekse meervoud met enkelvoud te vertalen. Op deze wijze wordt enigszins voorkomen dat al te snel aan begaafdheid wordt gedacht
2Conform NBV. Letterlijk: 'zie'
3letterlijk: oogst
4Het is duidelijk dat deze tekst gedateerd dient te worden vóór de financiële crisis

Print deze tekst | vertaling door zuurmond | bij Achtste zondag van de herfst ( 9 november 2008)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 25,14-30