Matteüs 21,1-11 intocht in Jeruzalem
de toon wordt gezet door de profetische citaten over de vrede en het hosannaroepen door de menigte uit de psalmen
Mattheus 21:1-11
1Toen zij in de buurt van Jeruzalem kwamen
en aangekomen waren bij Bethfage,
aan de Olijfberg,
toen zond Jezus twee leerlingen weg 2 met de woorden:
“Gaat verder naar het dorp dat tegenover jullie ligt
en gelijk zul je daar een ezelin vastgebonden vinden,
met een veulen erbij.
Wanneer je hen hebt losgemaakt,
breng je ze naar mij toe.
3Als iemand jullie iets zou zeggen,
zegt dan:
de heer heeft ze nodig,
hij zal ze meteen terug zenden.”
4Dit is geschied opdat vervuld zou worden
wat door de profeet is gesproken, toen hij zei:
5“Zegt tot de dochter van Sion:
zie jouw koning komt naar je toe,
zachtmoedig en een ezel heeft hij bestegen
een veulen, het jong van een trekdier.”
6De leerlingen gingen verder
en deden zoals Jezus hun heeft opgedragen,
7zij brachten de ezelin en het veulen
en legden er hun kleren op
en hij is erop gaan zitten.
8De grootste menigte spreidde haar eigen kleren uit op de weg;
anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden die op de weg.
9De massa die voor hem uitging
en zij die volgden, riepen met de woorden:
“Hosanna! tot de zoon van David,
gezegend hij die komt in naam van de heer:
Hosanna! tot de hoogste (hemelen)”
10Toen hij dan Jeruzalem binnenkwam,
raakte de hele stad in beweging met de woorden:
“Wie is deze?”
Maar de massa zei:
“Deze is de profeet Jezus, die van Nazareth”.


Print deze tekst | vertaling door wiersma | bij (30 november 1999)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 21,1-5 het dubbele apostolaat, Mat. 21,6-11 de acclamatie van de menigte, Mat. 21,1-11 , Mat. 21,1-11 op een ezel met een veulen