Jesaja 52,13-15
13Zie, mijn knecht zal succesrijk zijn
Hij zal stijgen, zal verheven en zeer hoog zijn.
14Evenals velen om hem1 ontzet waren
zo wezenloos geschonden was zijn verschijning
en ontmenselijkt zijn gestalte –
15zo zal hij vele naties opschrikken2 ;
om hem zullen koningen de mond dichtklemmen.
Want zij, aan wie niets verteld was, zien het
en wie niets gehoord hadden, begrijpen het.
Noten
1MT 'om jou'.
2'uiteenspetteren'.  Zie voor deze en andere keuzen :W.Beuken, Jesaja 2a (POT).

Print deze tekst | vertaling door kad | bij Goede Vrijdag (21 maart 2008)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15