Hosea 6,1-6
1Ga mee, laten we terugkeren naar JHWH
want hij heeft ons verscheurd en zal ons helen
hij slaat  en zal ons verbinden.
2Hij zal ons na een tweetal dagen laten herleven
op de derde dag zal hij ons laten opstaan
en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
3Wij willen leren kennen
ernaar jagen JHWH te kennen!
Als de ochtendschemering, zozeer staat zijn verschijnen1 vast.
Dan komt hij over ons als een [regen]bui
als de lenteregen zo doordrenkt2 hij het land.

4Wat zal ik met je doen, Efraïm?
Wat zal ik met je doen, Juda?
Jullie solidariteit is als een morgenwolk
als dauw die in de vroegte vergaat.
5Daarom heb ik er door middel van de profeten op ingehakt
ik heb hen (het volk) omgebracht door de spreuken3 van mijn mond.
Mijn recht4 flitst als licht tevoorschijn.
6Ja, in solidariteit heb ik behagen
– niet in slachtoffer;
in Godskennis meer dan in brandoffers.
Noten
1Zoals de zon opgaat.
2Emendatie volgens de LXX. Zie krit. app.
3Via de profeten gesproken.
4Emendatie volgens LXX.

Print deze tekst | vertaling door kad | bij Goede Vrijdag (21 maart 2008)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Hos. 6,1-6 Op de derde dag, Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 Op de derde dag, Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 Drie dagen, Hos. 6,1-6