Jesaja 64,1-9
1Ach, mocht ge de hemel openscheuren
en neerdalen zodat de bergen voor u wankelen;
2Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet
zoals vuur water laat bruisen;
om uw naam te doen kennen aan uw benauwers
zodat voor u de naties beven
3omdat ge geduchte daden doet die wij niet durven verwachten.
Mocht ge neerdalen zodat de bergen voor u wankelen.
4Vanouds heeft niemand ervan gehoord
heeft geen oor het beluisterd
heeft geen oog het gezien:
een God buiten u die een daad verricht voor wie op hem hoopt.
5Gij komt tegemoet wie vrolijk gerechtigheid doet.
Dan gedenken ze u op uw wegen.
Zie, gij zijt vertoornd.
Wij zondigden op die [wegen] voor immer.
Zouden wij dan bevrijd worden?
6We zijn geworden als een onreine, wij allen
al ons rechtvaardig gedrag werd als bezoedelde kleding.
We zijn verwelkt als loof, wij allen;
onze schuld draagt ons weg als de wind.
7Er is niemand die uw naam nog aanroept
die wakker vasthoudt aan u.
Ja, ge verbergt uw aangezicht voor ons
en laat ons wegsmelten in de greep van onze schuld.
8En toch, JHWH, gíj zijt onze vader
wij zijn het leem en gij onze boetseerder
het maaksel van uw handen zijn wij allen.
9Wees, JHWH, niet te zeer vertoornd
en gedenk niet voor altijd de schuld.
Kijk dan toch, uw volk zijn wij allen.
10Uw heilige steden zijn woestijn geworden
Sion is een woestijn geworden
Jeruzalem een wildernis

Print deze tekst | vertaling door kad | bij 1e van de Advent (29 november 2020)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 64,1-9 , Jes. 64,1-9 , Jes. 64,1-9 , Jes. 64,1-9