Lucas 12,35-40
Over de intensiteit waarmee het Koninkrijk van God verwacht moet worden
Lucas 12, 35-40

35 Wees gereed, gord je aan
en laat je lampen branden.
36 Wees als mensen, die op hun heer wachten,
wanneer die van een bruiloft thuiskomt,
opdat zij hem onmiddellijk opendoen
wanneer hij komt en aanklopt.
37 Gezegend die knechten,
die de heer, als hij komt, wakend zal aantreffen.
Voorwaar, ik zeg jullie:
hij zal zich een schort voorbinden,
hen aan tafel nodigen
en hij zal hen komen bedienen.
38 Gezegend zijn zij,
wanneer hij pas in het holst van de nacht
of ook tegen het ochtendgloren thuiskomt
en hen zo aantreft.
39 Bedenk dit:
als een heer des huizes zou weten
welk uur de dief komt
zou hij hem niet in zijn huis laten inbreken.
40 Jullie moeten bereid zijn,
want de mensenzoon komt op een uur,
waarop je hem niet verwacht.

Print deze tekst | vertaling door Soeting | bij (30 november 1999)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 12,35-40 De komst van de mensenzoon, Luc. 12,35-40 , Luc. 12,35-40