Matteüs 3,13-17 doop van Jezus
Jezus door Johannes gedoopt ziet de hemel open
Mattheus 3: 13-17
13Toen trad Jezus op,
vanuit Galilea
naar de Jordaan
tot Johannes,
om door hem gedoopt te worden.
14Maar Johannes hield hem tegen,
met de woorden:
“Ik heb het nodig door jou gedoopt te worden,
en jij komt tot mij?”
15Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem:
“Laat nu af,
zo immers past het ons alle gerechtigheid te vervullen”
— toen liet hij hem gaan.
16Toen Jezus dan was gedoopt,
ging hij gelijk op uit het water,
en zie!
open gingen de hemelen voor hem
en hij zag geest van God,
neerdalend als een duif,
en die kwam op hem toe;
17en zie!
een stem uit de hemelen
die zei:
“Deze is mijn zoon,
de beminde,
in wie ik mijn welbehagen heb.”


Print deze tekst | vertaling door wiersma | bij Eerste zondag na Epifanie (13 januari 2008)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 3,13-17 , Mat. 3,13-17 , Mat. 3,13-17