Jesaja 8,23 Het volk dat in duisternis wandelt
23Zoals hij in vroegere tijd minachting bracht
over het land Zebulon en het land Naftali
zo brengt hij in de toekomst eer
over de weg der zee
de overzijde van de Jordaan
en het Galilea der naties.

Print deze tekst | vertaling door kad | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 24 Nov 2007 10:34:51
Reacties: nog geen reacties