Lucas 19,41-48
Jezus' voorspelling van de verwoesting van Jeruzalem;
de tempelreiniging
Lucas 19: 41-48

41Toen hij naderbij gekomen was, zag hij de stad
en hij weende over haar.
42Hij zei: Dat jij, juist jij, op deze dag toch had verstaan
wat tot vrede leidt!
Nu is dat verborgen voor jouw ogen.
43Want de dagen zullen over jou komen
dat je vijanden een wal om jou zullen opwerpen,
==je zullen omsingelen
en je van alle kant zullen insluiten.
44Ze zullen jou en je kinderen in je vertrappen
en ze zullen in jou geen steen op de andere laten,
omdat je de tijd niet hebt verstaan
dat God naar je omzag.
45Hij ging de tempel binnen
en begon de verkopers naar buiten te drijven.
46Hij zei tot hen: Er staat geschreven:
Mijn huis zal een huis van gebed zijn,
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt.
47En hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
De overpriesters en de schriftgeleerden,
en de leiders van het volk
zochten naar een mogelijkheid hem om te brengen,
maar zij wisten niet hoe zij dat konden doen,
want het hele volk hing aan zijn lippen.

Print deze tekst | vertaling door Soeting | bij (30 november 1999)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 19,41-48 Jezus'tranen over Jeruzalem, Luc. 19,41-48 dominus flevit, Luc. 19,41-48 , Luc. 19,41-48 , Luc. 19,41-48 , Luc. 19,41-48 , Luc. 19,41-48