Ezechiël 11,17-20
17‘Zeg daarom:
“Zo zegt mijn heer, JHWH:
‘Ik zal u verzamelen uit de volken,
Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarin u verspreid bent,
en Ik zal u de grond van Israël geven.
18Zij zullen daarheen komen
en al zijn cultusbeelden en al zijn gruwelen daaruit verwijderen.
19Ik geef hun één hart
en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven.
Ik verwijder het hart van steen uit hun vlees
en geef hun een hart van vlees,
20opdat zij in mijn verordeningen zullen gaan
en mijn rechtsregels bewaren en doen.  
Dan zijn ze Mij een volk,
en zal Ík hun een god zijn.’”

Print deze tekst | vertaling door Nico Riemersma | bij Pinksteren (28 mei 2023)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Ez. 11,17-20 , Ez. 11,17-20 , Ez. 11,17-20 , Ez. 11,17-20 Een nieuw hart, Ez. 11,17-20 , Ez. 11,17-20