Jesaja 60,1-11
1Sta op, word verlicht1
want je licht is gekomen
de heerlijkheid van JHWH straalt over je op.
2Want zie, duisternis bedekt [nog]2 de aarde
donkerheid de volken
maar over jou straalt JHWH
zijn heerlijkheid wordt over jou zichtbaar.
3Naties gaan naar je licht
koningen naar je stralende schijnsel.
4Hef je ogen op naar rondom en zie:
Zij allen verzamelen zich, ze komen naar je toe
je zonen, uit de verte komen ze aan
en je dochters worden op de heup gedragen.3
5Dan zul je het zien en glanzen
van [vreugde]schrik zwelt je hart
want gedruis van een zee4 overrompelt je,
een leger van naties, ze komen naar je toe.
6Een stortvloed van kamelen overdekt je [land]
Dromedarisveulens uit Midian en Efa.
Allen komen ze uit Saba
goud en wierook dragen ze aan.
De lofprijzingen voor JHWH verkondigen ze.
7Alle kudden van Kedar
worden verzameld voor jou
de rammen van Nebajot staan je ten dienste
ze gaan [tot mijn] welbehagen mijn altaar op:
het huis van mijn luister maak ik luisterrijk.

8Wie komen daar aangevlogen als een wolk
als duiven naar hun til?
9Ja, naar mij strekken zich de kustlanden uit5
de schepen van Tarsis voorop
om jouw zonen van ver weg te brengen;
met hun zilver en hun goud bij zich
voor de naam van JHWH je god
voor de Heilige van Israƫl
want hij verleent jou luister.
10Vreemdelingen6 bouwen je muren op
hun koningen stellen zich jou ten dienste.
Hoewel ik je in mijn toorn heb geslagen
erbarm ik mij over jou in mijn welbehagen.
11Ze houden je poorten voortdurend open;
overdag noch 's nachts worden ze gesloten
zodat een macht aan naties bij je binnen kan komen
begeleid7 door hun koningen.

Vertaling van Klaas A.D. Smelik, evaluatie: Pieter Lugtigheid 29-09-2022
Noten
1'schitteren'[NBV] betekent iets anders.
2yiqtol-vorm, vgl. Buber.
3'aman. verzorgen, vertroetelen. De naties die komen in v 3, blijken hier zelf ballingen te brengen. Qabats: verzamelen, speciaal van de ballingen, vgl. bv. Jes. 43:5vv.
4zee van volken: vgl. Gen. 17:4vv. Voor de namen hieronder vgl. Gen. 25:2,13.
5'wachten op' past hier niet; de beweging gaat van de kustlanden naar JHWH.
6Ondanks ben/banah, vgl. Naardense Bijbel. Het heeft niet dezelfde functie als in Psalm 127 [NB de vroegere verwoesters van de muren].
7Passivum, maar kennelijk gaan de koningen vrijwillig met de naties mee.

Print deze tekst | vertaling door pieterlugtigheid | bij Allerheiligen ( 1 november 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht, Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6