Lucas 17,1-10 Zie toe op jezelf...!
1Hij (Jezus) sprak echter zijn leerlingen toe:
Het is niet aannemelijk,
dat er geen hinderlagen1 komen,
alleen, o wee door wie ze komen!
2Die is beter af,
als hij met een molensteen om z’n nek gehangen,
in zee gesmeten was,
dan voor één van deze kleinen een hindernis2 geweest te zijn.
3Zie toe op jezelf!
Als je broeder zondigt, wijs hem terecht,
en als hij tot inkeer komt, vergeef hem.
4Ook als hij zevenmaal per dag tegen jou zondigt,
en zeven keer wendt hij zich naar jou toe
en zegt: Ik kom tot inkeer –
je zult hem vergeven.

5De apostelen3 dan zeiden de Heer:
Voeg ons geloof toe!
6De Heer zei evenwel:
Als jullie geloofsvertrouwen hebben als een mosterdkorrel,
je zou tegen deze moerbeiboom gezegd hebben:
word ontworteld en in zee geplant –
en hij zou jullie gehoorzaamd hebben!

7Evenwel, wie van jullie die een slaaf heeft,
zal, nadat die geploegd of de kudde geweid heeft,
als hij vanuit het veld binnenkomt,
dan tot hem zeggen:
Kom er dadelijk bij en ga aanliggen aan tafel?
8Zal hij hem daarentegen niet zeggen:
Maak iets klaar,
dat ik de avondmaaltijd kan gebruiken,
doe je voorschoot om en bedien4 mij,
tot ík gegeten en gedronken heb,
en daarna zal jíj eten en drinken.
9Hij zal die slaaf toch zeker niet dankbaar zijn,
omdat hij deed wat opgedragen was?
10Zo ook jullie,
wanneer jullie gedaan hebben,
alles wat jullie opgedragen was, zeg dan:
Wij zijn onbeduidende5 slaven,
wat wij gedaan hebben, waren we verschuldigd te doen!
Noten
1skandaloi: struikelblokken, ergernissen
2ook hier: skandalizoo
3gezondenen
4Grieks:diakonein
5sjofel, LXX II Sam.6:22

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 3e van de herfst ( 2 oktober 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 17,1-10 , Luc. 17,1-10 Geef ons meer vertrouwen, Luc. 17,1-10 Geloofsvertrouwen in God en in elkaar, Luc. 17,1-10 , Luc. 17,1-10 In zee gesmeten of geplant...