Lucas 13,22-30
22En hij trok verder door steden en dorpen
terwijl hij onderricht gaf
en een tocht maakte naar Jeruzalem
23En iemand zei tot hem
'Heer, als het weinigen zijn die gered worden?'
En hij zei tot hen:
24'Vecht ervoor om binnen te gaan door de smalle deur,
want velen, zo zeg ik jullie, zullen proberen binnen te komen
maar er niet in slagen.
25Vanaf dat de huisheer is opgestaan
en de deur af zal sluiten,
en jullie dus buiten zullen staan
en op de deur gaan kloppen,
zeggend:
"Heer, doe ons open!"
en hij in antwoord jullie zal zeggen;
"Ik weet niet vanwaar jullie zijn,"
26dan zullen jullie gaan zeggen:
"We zaten tegenover u te eten en te drinken
en in onze lanen hebt u onderricht gegeven!"
27En hij zal sprekend tot jullie zeggen:
"Ik weet niet vanwaar jullie zijn,
àf van mij, al jullie die onrecht doet!"
28Daar zal geween zijn en knersing der tanden
wanneer jullie aanschouwen zullen
Abraham, Izaak en Jakob en al de profeten
in het koninkrijk Gods, —
maar jullie eruit gegooid.
29En ze zullen komen uit Oost en West, Noord en Zuid
en ze zullen aanliggen in het koninkrijk Gods
30en zie er zijn laatsten die eersten zullen zijn
en er zijn eersten die laatsten zullen zijn.'

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij 10e van de zomer (21 augustus 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 13,22-30 De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk, Luc. 13,22-30 , Luc. 13,22-30 , Luc. 13,22-30 Vanwaar...en waarheen leidt de weg, Luc. 13,22-30