Lucas 9,51-62
51En het geschiedde
toen de dagen van zijn opneming vervuld werden,
dat hij het aangezicht wendde
om naar Jeruzalem te trekken;
52hij zond boden voor zijn aangezicht uit;
zij trokken erop uit
en kwamen een dorp van de Samaritanen binnen
om [alles] voor hem klaar te maken.
53Zij ontvingen hem niet,
omdat zijn aangezicht naar Jeruzalem trok.
54Toen de leerlingen Jakobus en Johannes het zagen,
zeiden ze:
Heer, wilt u dat we zeggen
dat vuur van de hemel zal neerdalen
en hen zal verteren?
55Maar hij keerde zich om en bestrafte hen
56en ze trokken verder naar een ander dorp.
57Terwijl ze voorttrokken op de weg
zei iemand tot hem:
Ik zal u volgen,
waar u ook heengaat.
58Jezus zei tot hem:
De vossen hebben holen
en de vogels van de hemel schuilplekken,
maar de mensenzoon heeft geen plek
om het hoofd neer te leggen.
59En hij zei tot een ander:
Volg mij!
Maar die zei:
[Heer] sta mij toe heen te gaan
om eerst m’n vader te begraven.
60Hij zei tot hem:
Laat de doden hun doden begraven;
maar jij: ga heen,
verkondig het koningschap van God.
61Weer iemand anders zei:
Ik zal u volgen, Heer;
maar sta mij eerst toe afscheid te nemen
van mijn huisgenoten.
62Jezus zei tot hem:
Niemand die het ploegen ter hand neemt
en achterom kijkt,
is geschikt voor het koningschap van God.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij 2e van de zomer (26 juni 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 9,51-62 , Luc. 9,51-62 Jezus volgen: overmoed en voorbehoud, Luc. 9,51-62