Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Johannes 14,15-21
15Wanneer jullie mij liefhebben,
zullen jullie mijn aanwijzingen1 bewaren2 .
16En ik, ik zal de Vader vragen
en een andere bijstand3 zal hij jullie geven
om4 voor altijd met jullie te zijn:
17de geest van de waarachtigheid5 .
De wereld kan hem niet6 aannemen7 ,
omdat ze hem niet schouwt8 en niet kent.
Jullie kennen hem:9
omdat hij bij jullie zal verblijven10
en in jullie zal zijn.
18Ik laat jullie niet als wezen achter,
ik kom naar jullie toe.
19Nog kort
en de wereld schouwt mij niet meer,
maar jullie schouwen mij:
ik leef en jullie zullen leven.
20Op die dag zullen jullie weten:
ik (ben) in mijn Vader
en jullie in mij
en ik in jullie.
21Wie mijn aanwijzingen heeft
en ze bewaart,
heeft mij lief.
Mijn Vader zal liefhebben
wie mij liefheeft11
en ook ik zal hem liefhebben
en mezelf aan hem laten zien12 .
Noten
1ἐντολή = opdracht, bevel, order, aanwijzing, vermaning, waarschuwing, gebod (LXX gebod, inzetting, richtsnoer; NT in het bijzonder de voorschriften van de Torah van Mozes) (Murre)
2τηρέω (id fut act) = waarnemen, acht geven, bewaren, houden, handhaven (Murre)
3παράκλητος = erbij of te hulp geroepene; NT helper, raadsman, trooster, hulp en bijstand (Murre)
4weergave van het finale ὅτι (maar er staat: ἵνα).
5ἀλήθεια = waarheid (zakelijk, metafysisch, ethisch), waarachtigheid (Murre); eventueel op te vatten als een semitisme, waarbij het tweede zelfstandig naamwoord in de genitivus het karakter van een bijvoegelijk naamwoord heeft: de ware of waarachtige geest (zo Elderenbosch, Het onderricht van de Messias, 1976, 126)
6Bijzin (Grieks) weergegeven als nieuwe zin.
7λαμβάνω (inf aor act) = (algemeen) vatten, grijpen, nemen; NT (op)nemen, grijpen, pakken, (ver)krijgen, ontvangen (Murre)
8θεωρέω (ind prs act) = toezien, aanschouwen, beschouwen, bezien (Murre).
9ὅτι: weergegeven met dubbele punt.
10μένω (ind prs act; met ander accent ind fut act) = blijven, verblijven, vertoeven (Murre); een van de kernwoorden van het boek.
11De zinsconstructie in het Grieks is ingewikkelder: wie mij liefheeft, zal door mijn Vader liefgehad worden.
12ἐμφανίζω (ind fut act) = openbaar, zichtbaar maken (NT); algemeen ook: verschijnen, duidelijk maken, tonen, onthullen (Murre); het is lastig de laatste twee cola inclusief te vertalen, bijvoorbeeld met tweemaal ‘betrokkene’ of met afwisseling tussen ‘hem’ en ‘haar’.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Holwerda | bij 7e van Pasen (29 mei 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: Schouwen lijkt me ni

Andere vertalingen: Joh. 14,15-21