Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Lucas 24,44-53 Gezegend afscheid
44Hij zei echter tot hen:
Deze wóórden van mij,
die ik tot jullie gesproken heb,
terwijl ik nog bij jullie was:
dat het vervuld moet worden
alles wat in de wet van Mozes, door de profeten en in de psalmen,
geschreven is over míj.
45Toen opende hij hun verstand,
om de Schriften te bevatten.
46En hij zei hun:
Zó is het beschreven,
dat de Christus [Gezalfde, Messias] heeft te lijden,
om ten derden dage uit de doden op te staan,
én op [op gezag van] zijn naam verkondigd zal worden:
bekering in vergeving van zonden aan alle volkeren.
beginnend vanuit Jeruzalem
48zijn jullie getuigen van deze dingen.
49En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op jullie.
Blijven jullie echter in de stad (zitten),
totdat jullie bekleed worden met kracht van omhoog.
50Hij leidde hen evenwel uit, tot naar Bethanië
en met opgeheven handen zegende hij hen.

51En het gebeurde, terwijl hij hen zegende,
dat hij van hen scheidde
en ten hemel opgevoerd werd.
52En zij – hem aanbiddend — keerden terug naar Jeruzalem
met grote vreugde,
53Voortdurend waren zij in de tempel,
God zegenend.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij Hemelvaart (26 mei 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van Nico Riemersma: - V. 44 Zin is onaf

Andere vertalingen: Luc. 24,46-53 , Luc. 24,49-53 , Luc. 24,49-53 Jezus, Luc. 24,49-53 Wachten op de belofte van de Vader