Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Johannes 12,9-19
9De talrijke menigte uit de Joden wist dus:
daar1 is hij!
En ze kwamen  niet alleen vanwege Jezus,
maar ook om Lazarus te zien,
die hij uit de doden had opgewekt.
10De overpriesters beraadslaagden echter om ook Lazarus te doden,
11Want vanwege hem  onttrokken velen zich aan de Joden  
en gingen geloven in Jezus.

12De volgende dag, toen de talrijke menigte,
die naar het feest was gegaan,
hoorde: Jezus komt naar Jeruzalem!,
13namen zij palmtakken2 van de palmbomen3
en gingen [de stad] uit, hem tegemoet,
en schreeuwden:
Hosanna!
Gezegend, de komende in de naam van de HEER4 ,
ja, de koning van Israel.
14jezus trof evenwel een ezeltje aan
en ging er toen opzitten,
zoals is geschreven:
15Vrees niet, dochter Sion,
zie, uw koning komt,
gezeten op een ezelsveulen.5
                      
16Daarvan wisten zijn eigen leerlingen eerst niet,
maar toen Jezus verheerlijkt was,
toen herinnerden zij zich,
dat dit over hém geschreven was,
en  men deze dingen met hem gedaan had.
17De menigte, die bij hem was
toen hij Lazarus uit het graf riep
en hem uit de doden opwekte,
die getuigde dus.
18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet,
omdat zij dit over hem hoorden;
het teken dat hij gedaan had.
19De Farizeeën dan zeiden bij zichzelf:
Besef toch, dat je niets bereikt.
Zie, de wereld is hém achterna gegaan!
Noten
1nl. in het huis te Bethanie bij Martha, Maria en Lazarus
21Mak. 13:51
3Op. 7:9
4Ps. 118:25-26
5Zach. 9:9 begint met: Juich i.p.v. vrees niet

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 6e van de 40 dagen (10 april 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, - van Nico Riemersma