Johannes 2,1-12
Waar de diakenen van wisten...
1Op de derde dag gebeurde het
dat er een bruiloft te Kana in Galilea was,
en de moeder van Jezus was daar.
2Ook Jezus echter én zijn leerlingen
waren op de bruiloft genodigd.1 .
3En als er dan tekort aan wijn is,
zegt de moeder van Jezus tot hem:
Ze hebben geen wijn!
En Jezus zegt haar:
4Wat heb ik met jou van doen, vrouw?
Mijn uur is nog niet gekomen!´
5Zijn moeder zegt aan de bedienden:2
Wat hij jullie zegt, doe dat!

6Er waren daar evenwel zes stenen watervaten opgesteld,
volgens de reiniging van de Joden,
elk met twee á drie meter inhoud.3   
7Jezus zegt tot hen:
Vul de vaten met water!      
En zij vulden ze tot bovenaan.
8Dan zegt hij:
Schep nu uit en breng het aan het hoofd van de obers.
Zij brachten het.
9En als de hoofd-ober het water,
dat wijn geworden was, geproefd heeft,
— en hij wist niet vanwaar deze is,
maar de bedienden wisten het,
die het water uitgeschept hadden –
spreekt het oberhoofd de bruidegom aan,
en zegt hem:
10Alle man zet eerst de goede wijn voor,
en als men zich bedronken heeft de mindere,
maar u hebt de goede wijn bewaard tot nu toe.

11Dit heeft hij gedaan als begin— en hoofdteken
te Kana in Galilea,
en er zijn glorie geopenbaard,
en zijn leerlingen kregen vertrouwen in hem.
12Hierna daalde hij af naar Kapernaüm
hij, zijn moeder en zijn broeders en ook zijn leerlingen,
en daar bleven zij niet vele dagen.
Noten
1geroepen
2diakenen
3ca. 40 liter per meter

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 2e na Epifanie (16 januari 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Joh. 2,1-11 Bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-11 De beste wijn, Joh. 2,1-11 , Joh. 2,1-11 De bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-12 , Joh. 2,1-12 , Joh. 2,1-11