Johannes 8,1-11
de vrijgesproken vrouw
=7:53=[En zij gingen ieder naar hun huis]
1Jezus dan ging naar de Olijfberg,.
2maar 's morgens vroeg verscheen hij alweer in de tempel,
en heel het volk kwam naar hem toe.
Hij ging zitten en leerde hen.
3Dan brengen schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw1 ,
die op echtbreuk was betrapt,
en plaatsten haar in het midden.
4Ze zeggen hem:
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk .
5In de wet heeft Mozes ons geboden2 ,
zulke vrouwen te stenigen.
Maar jíj, wat zeg jij?’
6Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen,
om iets te hebben om hem te beschuldigen.
Maar Jezus boog voorover
en met zijn vinger schreef hij op de grond.
7Toen zij doorgingen hem te vragen,
richtte hij zich op en zei hen:
“De zondeloze onder jullie,
moet als eerste een steen naar haar werpen’.
8En weer boog hij zich voorover
en schreef op de grond.
9Toen zij dit hoorden, gingen zij heen, één voor één,
te beginnen met de oudsten tot de laatsten;
en hij bleef alleen achter
en de vrouw die in het midden stond.
10Jezus richtte zich op en zei haar:
“Vrouw, waar zijn ze?
Heeft niemand je veroordeeld?’
11Zij zei:
‘Niemand, heer’.
En Jezus zei tot haar:
‘Ook ik veroordeel je niet;
ga en zondig voortaan niet meer’.
Noten
1cf. Dan.1,3
2Lev20: 10; Dt22: 22, 24; Ez16:38-40

Print deze tekst | vertaling door wiersma | bij 3e van de herfst ( 3 oktober 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: Mooie en goed voordr

Andere vertalingen: Joh. 8,1-11