Johannes 6,16-21 De Heer op zee
Van de berg neer naar de zee — ook daar doet Jezus een teken, ook daar is Jezus Heer
16Maar toen het avond geworden1 was
daalden zijn leerlingen af2 op de zee3 .
17En nadat ze in een schip waren gegaan
kwamen4 zij over de zee5 heen naar Kafarnaüm.
Het was al donker geworden
en nog steeds was Jezus niet bij hen gekomen.
18En de zee werd gewekt6
door het blazen van een enorme wind7 .
19Als ze dan zo’n vijfentwintig of dertig stadiën ver zijn gekomen8
aanschouwen9 zij Jezus
wandelen op de zee
en dichtbij het schip geraken –
en zij vreesden10 .
20Maar hij zegt11 tegen hen:
Ik ben [het]12 ,
vrees niet!
21Toen wilden zij hem in het schip nemen
en meteen geraakte het schip op het land
waarheen13 zij op weg waren.
Noten
1de herhaling van dit werkwoord (genesthai) is opvallend (ook in de vss. 17, 19 en 20); het lukt niet concordant te vertalen (in de vss. 19 en 20 vertaald met ‘geraken’); NB vertaalt steeds verschillend
2tegenover het ‘opstijgen’ van vs. 3; ook de NBV vertaalt hier ‘afdalen’!
3de NBV houdt hardnekkig vast aan ‘meer’
4vormen van het werkwoord erchesthai komen nog 2 x voor (ook in de vss. 17b en 19; NBV vrij ‘zetten koers’
5weggelaten in de NBV
6NB ‘wakker geworden’, NBV ‘werd onstuimig’ (maar dan ontbreekt de verwijzing naar de verborgen actor)
7of ‘door een enorme wind die blies’
8de NBV vult in ‘geroeid hadden’
9‘theorein’, ook in vs. 2, bij de tekenen die Jezus deed, de NBV heeft gewoon ‘zagen’; opvallend de praesens-vorm
10NBV ‘ze werden bang’ is toch wel veel minder sprekend
11weer praesens
12weer zo’n ‘egoo eimi’ – woord
13de NBV vult aan: ‘op de plaats’

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij 7e van de zomer ( 1 augustus 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties