1 Johannes 1,1-7
1Wat was vanaf het begin,
wat wij hebben gehoord,
wat wij hebben gezien met onze ogen,
wat wij hebben aanschouwd en onze handen hebben betast
met betrekking tot het woord dat leven is
2Ja,
het leven is verschenen,
en wij hebben gezien,
en getuigen en verkondigen jullie:
het eeuwige leven,
dat was bij de Vader
en aan ons is verschenen.
3Wat wij gezien en gehoord hebben
verkondigen wij ook jullie
opdat jullie ook gemeenschap hebben met ons.
4En deze dingen schrijven we jullie
opdat onze vreugde helemaal vol is.
5En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben
en verkondigen aan jullie:
God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis.
6Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben
en in de duisternis wandelen
en wandelen in de duisternis,
wij liegen en doen de waarheid niet.
7Als wij in het licht wandelen,
zoals hij in het licht is
hebben wij gemeenschap met elkaar.
Immers het bloed van Jezus zijn zoon
reinigt ons van alle zonde.

Print deze tekst | vertaling door Joop | bij 3e van Pasen (18 april 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Joh. 1,1-7