Jeremia 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?
23Ben ik een god van dichtbij – spreuk van JHWH
en niet [veeleer] een god van veraf?
24Zou een mens zich kunnen verbergen in verbergplaatsen
en ik zou hem niet zien? – spreuk van JHWH.
Vul ik niet de hemel en de aarde? – spreuk van JHWH.

25Ik heb gehoord wat de profeten zeggen
die in mijn naam leugen profeteren:
Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd!
26Hoe lang nog
is [dit] in het hart van de profeten die leugen profeteren
en de profeten van het bedrog van hun hart:
27zijn zij van plan
mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen
die ze vertellen, ieder aan zijn naaste
zoals hun vaderen mijn naam vergaten door de Baäl?
28De profeet die droomt
laat die een droom vertellen;
en hij die mijn woord ontvangt1
laat hij mijn woord spreken – getrouwelijk!
Wat heeft stro met koren van doen? – spreuk van JHWH.
29Is niet zó mijn woord: als vuur – spreuk van JHWH
en als een smidshamer, die rots vermorzelt?
Noten
1 Letterlijk zijn beide versdelen meer parallel dan in vertaling kan blijken: "de profeet bij wie een droom is ... bij wie mijn woord is..."

Print deze tekst | vertaling door joepdubbink | bij 9de zondag van de zomer (19 augustus 2007)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?, Jer. 23,23-29 God ver weg, Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 God dichtbij?!