Exodus 20,22-24
22JHWH zei tot Mozes:
Zo moet je zeggen tot de kinderen van Israël:
'Zelf hebben jullie gezien
dat ik vanuit de hemel met jullie sprak:
23Maak niet naast mij
goden van zilver of goden van goud;
maak die niet voor jullie.
24Een altaar van aarde moet je1 voor mij maken
en daarop je brandoffers brengen en je vredeoffers,
je kleinvee en je rundvee.
Op iedere plaats waar ik mijn naam in herinnering doe komen
zal ik bij je komen en je zegenen.’2
Noten
1vanaf hier worden de luisteraars, in tegenstelling tot de eerste twee verzen van dit gedeelte, aangesproken in de tweede persoon enkelvoud.
2vertaling vers 24: Willem Pel

Print deze tekst | vertaling door kad | bij Hemelvaart (21 mei 2020)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties