Exodus 11,1-10
1JHWH zei tot Mozes:
Nog één plaag zal ik brengen over Farao
en over Egypte
daarna zal hij jullie vanhier laten gaan.
Dat laten gaan doet hij drastisch:1
Hij zal jullie werkelijk vanhier verdríjven!
2Spreek in de oren van het volk
dat iedere man van zijn naaste
en iedere vrouw van haar naaste
vraagt om dingen van zilver en dingen van goud.
3JHWH gaf genade voor het volk in de ogen van de Egyptenaren.
Ook was de man Mozes zeer groot in het land Egypte,
in de ogen van de dienaren van Farao
en in de ogen van het volk.

4Mozes zei:
Zo zegt JHWH:
Halverwege de nacht
ben ik het die uitgaat midden door Egypte:
5dan zal iedere eersteling in het land Egypte sterven
van de eersteling van Farao die op zijn troon zou zitten
tot de eersteling van de slavin achter de handmolen
en elke eersteling van de dieren.
6Dan zal er een grote jammerklacht zijn in heel het land Egypte
zoals er nog nooit een was
zoals er nooit weer een zal zijn.
7Maar tegen de kinderen van Israël
zal er geen hond blaffen,2
tegen mens noch dier
opdat jullie weten
dat JHWH uitzonderlijk handelt aan Israël tegenover Egypte.
8Dan zullen al die dienaren van jou afdalen naar mij
en ze zullen zich voor mij neerwerpen en zeggen:
‘Trek uit, gij en heel dat volk in uw voetspoor!’
Daarna zal ik uittrekken.
En hij trok weg van Farao in brandende toorn.

9JHWH zei tegen Mozes:
Farao geeft jullie geen gehoor,
opdat mijn wonderwerken in het land Egypte zich zullen vermeerderen.
10Mozes en Aäron deden al deze wonderwerken voor Farao’s aangezicht,
maar JHWH verhardde Farao’s hart,
zodat hij de kinderen van Israël niet weg liet gaan uit zijn land.
Noten
1p-d-h polyseem. Buber: Wenn er euch freischickt ists garaus. ‘Ten einde toe doen’: eindigen en volledig, drastisch doen. [vgl. bijv. I Sam. 20:7; 25:17]; ‘zonder uitzondering’ (NBV) is hier vreemd.
2Lett. ‘tong roeren’.

Print deze tekst | vertaling door kad | bij 6e van de 40 dagen Palmzondag ( 5 april 2020)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties