Matteüs 6,16-21
16En wanneer jullie vasten,
zullen jullie er niet zuur uitzien zoals de huichelaars,
want zij vervormen hun gezicht
om aan de mensen hun vasten te laten zien.
Waarlijk, zeg ik jullie, ze hebben hun loon al ontvangen.
17Als jullie vasten,
moet je je hoofd met olie zalven1 en moet je je gezicht wassen,
18zodat je vasten niet gezien wordt door anderen,
alleen door je Vader die in het verborgene is.
19Spaar voor jullie zelf geen schatten2 bij elkaar op aarde
waar mot en roest
waar mot en roest3 ze ontoonbaar4 maakt
en waar dieven inbreken en stelen;
20maar spaar schatten in de hemel bij elkaar,
waar mot noch roest ze ontoonbaar maken
en waar geen dieven inbreken en stelen.
21Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Noten
1Met de bedoeling het haar te verzorgen; het is zoiets als: doe briljantine in je haar.
2In het Grieks staan θησαυρίζω / sparen/verzamelen / opslaan / opstapelen en θησαυρός /schat dicht naast elkaar.
3βρῶσις‚ letterlijk: het eten. Roest (NBG) worm (Willibrord 78), houtworm (W 95) zijn dingen die het opeten kunnen doen. In het NT komt het 11 keer voor, in de 9 plaatsen buiten Mat is de betekenis telkens iets als “eten” of “spijze”.
4Letterlijk: onzichtbaar, ruïneren.

Print deze tekst | vertaling door Kees Meijer | bij Aswoensdag (26 februari 2020)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van Machteld: vs. 18: slot ontbree

Andere vertalingen: Mat. 6,16-21 Vasten, Mat. 6,16-21 , Mat. 6,16-21 de schat van je hart, Mat. 6,16-21 , Mat. 6,16-21