Joël 2,12-19
12Maar ook nu — godsspraak van JHWH
keer terug tot mij met heel je hart,
vastend, treurend en rouwend.
13Scheur je hart, en niet je kleren
en keer terug naar JHWH, je god.
Voorwaar, genadig en barmhartig is hij,
terughoudend in zijn toorn en vol solidariteit.
Hij betreurt het kwaad.
14Wie weet, zal hij erop terugkomen,
het betreuren
en een zegen achter zich laten resteren,
een spijsoffer, een plengoffer voor JHWH, jullie god.
15Blaas de sjofar in Sion,
heilig een vasten,
roep op tot een plechtige samenkomst.
16Verzamel het volk,
heilig de gemeenschap.
Breng de oudsten bijeen
en verzamel de kinderen die nog gezoogd worden.
Laat de bruidegom zijn kamer uitkomen,
de bruid uit haar bruidsvertrek.
17En tussen de voorhal en het altaar:
laat de priesters treuren,
— zij die aangesteld zijn voor JHWH
en zeggen:
Spaar toch JHWH, uw volk
en geef uw erfdeel niet over aan de smaad
van het heersen der heidenen over hen.
Waarom zou men zeggen onder de volken:
Waar is hun god?
18JHWH zal het opnemen voor zijn land
en mededogen hebben met zijn volk.
19JHWH zal antwoorden en tot zijn volk zeggen:
Hier ben ik, die jullie koren, most en olijfolie zend.
Je zult je eraan verzadigen
En ik zal jullie niet nog eens overgeven
aan de smaad onder de heidenen.

Print deze tekst | vertaling door siebert-hommes | bij Aswoensdag (26 februari 2020)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Joël 2,12-19 , Joël 2,12-19 , Joël 2,12-19 , Joël 2,12-19