Lucas 17,11-19
Reizen in terugkeer....
11Het gebeurde tijdens de reis naar Jeruzalem,
dat hij tussen Samaria en Galilea doorging.
12En toen hij een zeker dorp in ging,
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan.
13En dezen verhieven hun stem, zeggend:
Jezus, meester, ontferm u over ons.
14Hij zag het en zei tot hen:
Ga op reis om jezelf aan de priesters te tonen !

15Het gebeurde terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
Eén van hen evenwel,
toen hij zag,
dat hij genezen was,
keerde terug,
16terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.
En hij viel op zijn gezicht aan zijn voeten,
om hem dank te brengen !
En deze was een Samaritaan.

17Jezus evenwel antwoordde en zei:
Zijn er geen tien rein geworden,
waar zijn de negen?
18Is er niemand anders gevonden
om terug te keren
en aan God de eer te geven,
dan alleen deze vreemdeling ?
19En hij zei tot hem:
Kom overeind en ga op reis!
Je geloof heeft je bevrijd.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 2 Oct 2019 14:11:41
Reacties:
  2 Oct 2019 09:17:56, van jaap goorhuis: v. 11, 14 en 19: Waa

Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19