Romeinen 10,8-13
8
Maar wat zegt hij [de Schrift]?
Dichtbij u is het woord,
in uw mond en in uw hart:
het woord van geloof dat wij verkondigen.

9
Want als je met je mond belijdt
dat Jezus Heer is
en je in je hart gelooft
dat God hem uit de doden heeft opgewekt,
zul je worden gered.

10
Want met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid,
en met de mond wordt beleden tot redding.

11
Want de Schrift zegt:
Ieder die op hem vertrouwt,
zal niet worden beschaamd.

12
Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek,
want hij is Heer van allen,
en rijk voor allen
die een beroep doen op hem;

13
want ieder die een beroep doet
op de naam van de Heer,
zal worden gered.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de 40 dagen (10 maart 2019)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Rom. 10,8-13