2 Korintiërs 5,20-21
20Terwille van Christus zijn wij dus gezanten,
zoals God aanspoort door ons.
Wij smeken1 terwille van Christus: weest verzoend met God.
21Degene die geen weet heeft van zonde,
maakt hij om onzentwille tot zonde,
opdat wij gerechtigheid Gods zouden worden in hem.
Noten
1deomai — dringend om een gunst vragen

Print deze tekst | vertaling door wiersma | bij Aswoensdag ( 6 maart 2019)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 2Kor. 5,20-21