1 Korintiërs 12,27-31
Geen alleskunners !
27Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus,
en als leden daarvan onderdeel!
28En hen heeft God in de gemeente gesteld:
Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren,
vervolgens krachten, en verder gaven om te genezen,
om ontvankelijk te zijn,1 , om te besturen, tongentaal.
29Allen zijn toch geen apostelen, noch allen profeten, noch allen leraren,
noch beschikken allen over krachten?
30Ook hebben niet allen gaven van genezing,
of spreken allen in tongen,
of kunnen allen uitleg geven.
31Beijver je dan voor de beste gaven !
En ik wil jullie een weg wijzen die nog voortreffelijker is:
Noten
1nl. om hulp te bieden

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 17 Jan 2019 14:30:29
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Kor. 12,27-31 Het lichaam van Christus en de verdeling van gaven en taken