Openbaring 7,2-4
de verzegelden uit alle stam
2en ik zag een andere engel
die opkomt van de zonsopgang
die een zegel van de levende God heeft,
en hij riep met grote stem tegen de vier engelen
aan wie gegeven was schade te berokkenen aan de aarde en de zee
3en hij zei: berokken geen schade aan de aarde,
noch aan de zee, noch aan de bomen,
totdat wij verzegeld hebben de knechten van onze God
op hun voorhoofden.
4En ik hoorde het aantal van die verzegeld waren:
honderd vier en veertig duizend,
zij waren verzegeld uit elke stam van de kinderen van Israël.

Print deze tekst | vertaling door wiersma | bij Allerheiligen ( 1 november 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties