Jesaja 3,25-26
25Jouw1 mannen, door het zwaard zullen zij vallen,
en jouw helden in de strijd,
26en klagen en treuren zullen haar poorten
en berooid zal zij op de grond zitten!
Noten
1De toegesprokene, die zo’n treurig lot wacht is telkens Sion, door wier poorten (eig. ‘openingen’) wij als het ware binnengaan en haar berooid op de grond zien zitten.

Print deze tekst | vertaling door pieterlugtigheid | bij 1e van de zomer (27 juni 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 3,25-26 , Jes. 3,25-26 , Jes. 3,25-26