Jesaja 25,6-9
Vertaling: Cees van Duin
6JHWH Tseva'ot zal op deze berg voor alle volken een feestmaal1 aanrichten
een feestmaal met oude wijnen
met gerechten met merg bereid
en exquise2 wijnen
7Op deze berg ook zal hij de sluier3 verslinden4
waarmee alle volken gesluierd5 zijn
het web geweven over al de naties.
8Verslinden zal6 hij de dood voor eeuwig
en mijn heer JHWH zal de tranen van alle gezichten afvegen
ook zal hij de smaad zijn volk aangedaan van de hele aarde doen verdwijnen.
JHWH heeft gesproken.

9Op die dag zal men zeggen:
Kijk, dat is onze god
onze hoop was op hem7
dat hij ons zou bevrijden.
Noten
1Vgl. Job 1,5. Wildberger, BK X, 966: "Bei den sjmaníem … ist kaum an Fleisch, sondern an Speisen, die mit viel Öl zubereitet werden, zu denken".
2Eigenlijk: wijnen die gefilterd zijn.
3Het woord 'aangezicht van' dat voor 'de sluier' staat is weggelaten. Vgl. voor de wending Job 41,5 (Ned. vert. v.4): NBG: "de zoom van zijn kleed", pné lbusjo. (Delitzsch, Das Buch Jesaia, 4. Auflage [Leipzig, 1889]). De Naardense Bijbel heeft: 'het aanschijn van de sluier'; Buber/Rosenzweig: 'den Antlitzflor'.
4Dit werkwoord wordt ook in Jes. 19,3; Ps. 21,10; 55,10 voor god gebruikt. En vgl. 1 Kor. 15,54.
5I.p.v. lot lezen velen lut, pt. pass. qal van de wortel l.w.t, gegeven de parallellie van v.7a en v.7b wel terecht ; vgl. 1 Sam 21,10.
6Als voortzetting van v.7 zal de waw waarmee dat vers begint ook hier van toepassing zijn.
7Vgl. 26,8.

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij Pasen ( 1 april 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 25,6-9 , Jes. 25,6-9