Jakobus 3,16-18
16Waar jaloezie en twist is,
daar is onrust en allerlei kwaad de praktijk.
17De wijsheid van boven is allereerst rein,
en vervolgens vredelievend, ingetogen en meegaand;
ze is rijk aan ontferming en goede vruchten,
ze is onpartijdig en oprecht.
18De vrucht van gerechtigheid
zaait zich uit in vrede
voor hen die vrede stichten.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de herfst (23 september 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties