Jakobus 3,16-18
16
Waar jaloezie en twist is,
daar is onrust en allerlei kwaad de praktijk.

17
De wijsheid van boven is allereerst rein,
en vervolgens vredelievend, ingetogen en meegaand;
ze is rijk aan ontferming en goede vruchten,
ze is onpartijdig en oprecht.

18
De vrucht van gerechtigheid
zaait zich uit in vrede
voor hen die vrede stichten.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 27 Aug 2018 09:46:03
Reacties: nog geen reacties