Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Jakobus 1,17-27 Eersteling blijvend...
17Elke gave, die goed is,
en iedere volkomen gift
is van boven,
neergedaald van de Vader der lichten,
bij wie ook geen wisseling is,
of verduistering door ommegang.1   
18Willens en wetens heeft hij ons
door het woord der waarheid ter wereld gebracht
zodat wij in zekere zin
eersteling van zijn schepselen zijn.

19Weet wel broeders, mijn geliefden:
Laat elke mens snel zijn om te horen,
langzaam in het spreken,
20traag tot toorn.
Want toorn van een man
bewerkt geen gerechtigheid bij God.
21Daarom: leg alle slechtheid
en overmaat aan kwaad af,
en neem in zachtmoedigheid
het woord aan, dat ingeplant is,
en kracht heeft jullie levens te redden.
22Weest dan daders van het woord
en niet slechts toehoorders.2
Daarmee houd je jezelf voor de gek.3
23Want wie een toehoorder van het woord is,
geen dader,
die lijkt op een mens,
die zijn aangeboren gezicht4   
in een spiegel waarneemt.
24Want zichzelf waarnemend,
heeft hij zich er ook van losgemaakt,
en is direct vergeten hoe het was.
25Maar wie zich verdiept5
in de volkomen wet van de vrijheid
blijvend,
zonder een vergeetachtig toehoorder te worden,
maar als een werkelijk dader,
die is gelukkig in zijn doen.

26Indien iemand meent vroom te zijn,
zonder zijn eigen tong in bedwang te houden,
echter, terwijl hij het eigen hart misleidt,
is diens vroomheid tevergeefs.
27Zuivere en onberispelijke vroomheid,
voor God, de Vader, is dit:
omzien naar wezen en weduwen in hun nood
en zichzelf van de wereld onbesmet houden.
Noten
1dativus auctoris
2deze vorm van horen heeft een passief karakter i.t.t. v.19
3παραλογίζομαι let. zich naast het woord bevinden
4let. het gelaat van zijn wording vgl. v. 18
5let. voorover buigen naar

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 12e van de zomer ( 9 september 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, commentaar op de vertaling van harrypals