Efeziërs 5,15-20
15Ziet12 dus nauwkeurig in
hoe jullie rondwandelen,
niet als onwijzen maar als wijzen,
16het beste gebruikmakende van het moment3
want de dagen zijn slecht4 .
17Daarom weest niet dwaas
maar begrijpt wat de wil van de Heer is.
18En raakt niet dronken van wijn5 ,
waarin bandeloosheid6 is
maar raakt vervuld met de Geest,
19spreekt onder elkaar in psalmen7
en hymnen
en geestelijke liederen8 ,
zingend en muziekmakend naar het hart van de Heer,
20dank zeggend9 altijd en voor alles
in de naam van onze Heer Jezus Christus
tot onze God en Vader.
Noten
1 De werkwoorden in deze perikoop staan vaak in de imperatief, tweede persoon meervoud.
2Letterlijk van het woord voor zien. Louw, Nida brengen het onder bij een betekenis-groep voor ‘leren’. Ik kies daarom voor ‘inzien’.
3καιρός, (juiste) tijd/moment/ogenblijk
4πονηρός. Louw, Nida: slecht/immoreel, Liddell, Scott, Jones Greek-English Lexicon: moeizaam, onder druk door gezwoeg
5zie Spreuken 23: 31
6ἀσωτία, spilzucht, Louw,Nida: roekeloosheid
7Zie ook Kolossenzen 3:16
8of op zijn engels: spirituals
9εὐχαριστέω, dank brengen/zeggen

Print deze tekst | vertaling door Kees Meijer | bij 9e van de zomer (19 augustus 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties