1 Johannes 5,9-15 Leven in de Zoon
9Indien wij het getuigenis van mensen aannemen,
het getuigenis van God is meer,
want dit is het getuigenis van God,
dat hij getuigd heeft aangaande zijn Zoon.
10Wie gelooft in de Zoon van God,
heeft het getuigenis door hem.
Wie niet gelooft,
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.
Want die heeft niet geloofd in het getuigenis,
dat God aangaande zijn Zoon betuigd heeft.
11En dit is het getuigenis:
God heeft ons eeuwig leven gegeven
en dit leven is in (door) zijn Zoon!
12Wie de Zoon heeft,
heeft het leven,
wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.

13Deze dingen heb ik jullie geschreven,
opdat jullie weten,
dat jullie eeuwig leven hebben,
voor hen die geloven in de naam van de Zoon van God.
14En dit is de vrijmoedigheid (recht van spreken),
die wij tot hem hebben:
als wij iets verlangen, overeenkomstig zijn wil,
hoort Hij ons.
15En als wij weten,
dat Hij ons hoort,
wat wij ook zullen verlangen,
dan weten wij ook,
dat we het verlangde,
dat wij verlangd hebben,
van Hem hebben.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 7e van Pasen (13 mei 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Joh. 5,9-15 De Zoon, het eeuwig leven, 1Joh. 5,9-15