1 Johannes 1,1-7
1Wat was vanaf begin
wat we gehoord hebben,
wat we met onze ogen gezien hebben,
wat we aanschouwd hebben
wat onze handen getast hebben
aangaande het woord des levens
2— en het leven is verschenen
en wij hebben gezien
en wij getuigen
en wij verkondigen u het leven eeuwige leven
dat was bij de vader
en verschenen is aan ons-
3wat wij gezien hebben
en gehoord hebben
verkondigen wij ook u
opdat ook u met ons verbonden bent.
En de verbondenheid, de onze, is
met de vader en met zijn zoon Jezus Christus.
4En deze dingen schrijven wij
opdat onze vreugde volkomen zij.
5En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben
en die wij verkondigen aan u:
dat God licht is
en dat er in hem generlei duisternis is.
6Wanneer wij zouden zeggen dat wij met hem verbonden zijn
en rondwandelen in de duisternis,
liegen wij en doen wij de waarheid niet.
7Wanneer wij rondwandelen in het licht,
zoals hij zelf is in het licht,
hebben wij verbondenheid met elkaar
en reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon,
ons van al onze misslagen.

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij 3e van Pasen (15 april 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Joh. 1,1-7