Job 10,1-22
1Ik1 walg van mijn eigen leven,
mijn klacht over mijzelf wil ik de vrije loop laten,
laat ik hier spreken in de bitterheid van mijn ziel:
2Ik zeg tot God:
Verklaar mij niet schuldig!
Laat mij weten waarover je met mij twist!
3Doet het je goed
dat je onderdrukt,
dat je het werk van je eigen handen minacht
en je stralen zendt over de plannen der goddelozen?2

4Heb je ogen van een vergankelijk mens,
zie je zoals een mens kijkt?3
5Zijn je dagen als de dagen van een mens,
zijn je jaren als de dagen van een man
6dat je zoekt naar mijn schuld
en dat je bedacht bent op mijn zonde,
7ofschoon je wéét4
dat ik niet schuldig ben.
Geen ontsnapt aan jouw hand!

8Jouw handen hebben mij gevormd
en ze hebben mij voltooid geheel rondom,
en je wilt mij verzwelgen!
9Bedenk toch  
dat je mij van leem gemaakt hebt
en je wilt mij tot stof terugbrengen,
10dat je mij als melk hebt uitgegoten
en mij als kaas hebt laten stremmen!
11Met huid en vlees heb je mij bekleed,
met beenderen en spieren mij gevlochten!
12Leven en trouw heb je mij bereid,
en je zorg behoedde mijn geest!
13En déze dingen verborg je in je hart,
ik weet dat dit bij je was!

14Stel, ik had gezondigd
en je merkte dat op,
mijn overtreding was niet onbestraft gebleven.
15Stel, ik zou schuld hebben, wee mij,
maar zou ik in mijn recht staan,
ik hief mijn hoofd niet op,
zat van schande, maar aanzie5 mijn ellende.
16Als ik mij zou verheffen
dan zou je mij achterna jagen als een jonge leeuw,
steeds opnieuw handel je wonderlijk tegen mij.
17Jij vernieuwt je getuigen tegen mij,
talrijk maak je je krenking met mij
steeds nieuwe drommen overvallen mij!

18Waarom heb je mij uit de moederschoot laten komen,
was ik maar omgekomen zonder dat een oog mij zag.
19Dan was ik alsof ik nooit was geweest.
Ik was van de moederschoot gebracht naar het graf.

20Zijn mijn dagen niet weinig?
Houd op en laat van mij af,
zodat ik een weinig lachen kan,
21voordat ik ga
en niet terugkom,
naar het land waar duisternis stikdonkere duisternis is,
  
22een verduisterd land , duister en stikdonker  
zonder orde, waar helderheid donker is.
Noten
1Vanaf Job 9:1 is Job zelf voor de tweede maal aan het woord.
2hier lees ik dat JHWH de kant kiest van de goddelozen.
3 vs. 4a en b zijn twee gelijkwaardige delen van één vers, en b een alternatieve formulering, zo lees ik het!
4 Job 16:17
5Het commentaar bij de BHS geeft רָאֶה* = videns, vel l וּרְוֵה = et satiatus  en dan “vol van mijn ellende”. רְאֵ֥ה  is een imperatief, en kan gezien het vervolg ook zo vertaald worden, maar ten aanzien van het voorafgaande is het een breuk: ik ben altijd het haasje (voorafgaande), maar ik wou dat je daar eens mee ophield (aanzie mijn ellende!) Kijk nou eens naar mijn kant van de zaak!

Print deze tekst | vertaling door pieterlugtigheid | bij 3e na Trinitatis (17 juni 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties