Jesaja 62,11-12
11Zie, JHWH laat het horen tot het einde van de aarde:
Zeggen jullie tot de dochter Sion:
Zie, je bevrijding komt.
Zie, zijn loon is bij hem,
zijn beloning gaat voor hem uit1 ,
12en men noemt hen “Volk van de Heilige,
door JHWH verlosten”,
en jij wordt genoemd “Lang Gezochte,
Nooit-Verlaten-Stad!”2
Noten
1 Jes. 40:10
2 Jes. 54:7-8

Print deze tekst | vertaling door pieterlugtigheid | bij Epifanie ( 7 januari 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 62,11-12 Stad, niet verlaten