Jesaja 63,1-4
1Wie is dat, die van Edom komt,
in [rood]doortrokken kleren, van Bozra;
die, zo getooid in zijn gewaad,
voortschrijdt in zijn overmacht?

Ik, sprekend in gerechtigheid,
machtig te bevrijden!

2Vanwaar het rood aan uw gewaad,
uw kleren als een wijnperstreder?

3De kuip trad ik alleen,
van de volkeren geen mens met mij.
Ik trad hén in mijn woede,
vertrapte hén in mijn laaien,
en hun sap spatte over mijn kleren,
mijn hele gewaad besmeurde ik.
4Want het was wraakdag in mijn hart,
het jaar van mijn vergelding was gekomen!

Print deze tekst | vertaling door wimvroon | bij 4e van de Advent (24 december 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 63,1-4 Dag der wrake